Razem się bawimy, razem się kształcimy

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

O Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Narodziny każdego dziecka wiążą się z wyobrażeniami o tym jakie to dziecko będzie. Rodzice pokładają w swoim potomku nadzieje i plany. Wierzą, że posiadanie syna lub córki przyniesie radość i dumę. Nie zawsze tak jest. Narodziny dziecka niepełnosprawnego niweczą te plany. Aby wspierać rozwój dziecka konieczne jest objęcie go opieką specjalistów - terapeutów, którzy w trakcie zajęć stymulują proces rozwoju dziecka, a tym samym wpływają na jego lepsze funkcjonowanie i radzenie sobie w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy przy użyciu pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Każde dziecko może mieć od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 4.04.2005r. oraz z Rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.2009r. w spr. organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju są finansowane przez Urząd Miasta Krakowa, rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która jest wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Marta Skrejko - Rygiel


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Obejmuje opieką i wspomaganiem rozwoju wszystkie dzieci - od chwili zauważenia niepełnosprawności - aż do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej. W wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.
Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą:


Terapeuci podczas cotygodniowych spotkań:


W strukturze zajęć znajdują się:


Model wczesnego wspomagania opieramy na naturalnym potencjale poznawczym dziecka oraz zdolności kompensacji OUN.
Podstawą naszych działań są:


Podczas zajęć stosowane są między innymi następujące metody terapii:

Archiwum - czyli to już było

Tak pracowaliśmy na grupie wsparcia dla Rodziców:

I po wakacjach

Wystawa

Radośnie

Być Rodzicem

Spotkanie Świąteczne

Moja miłość do dziecka niepełnosprawnego

Jak rozwijać samodzielność dziecka?

Na naszym podwórku. Gry i zabawy z naszym dzieckiem.

Nasze lęki, niepokoje i obawy…

Mama, ukochana Mama!