Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4


Aktualności Rady Rodziców

O Radzie

Rada Rodziców spotyka się w czasie zebrań szkolnych lub dni otwartych szkoły. Zebrania są zwoływane również doraźnie, na potrzeby omówienia danego tematu, problemu lub podjęcia uchwały.

adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicow.zssnr4@interia.pl

adres e-mail Przewodniczącej Rady Rodziców: doris19811@poczta.onet.pl

telefon Przewodniczącej Rady Rodziców: 695 283 796

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

Krakowski Bank Spółdzielczy: 92 8591 0007 0021 0094 9080 0001Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Z ramienia szkoły pomaga i wspiera Radę Rodziców: Janina Chudyba.