Razem się bawimy, razem się kształcimy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznychPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. – wersja nr 1


Zamówienia publiczne równe lub powyżej 130 000 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Remont instalacji elektrycznej i słaboprądowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie przy ul. Zakątek 2.

Link do postępowania: kliknij tutaj