Razem się bawimy, razem się kształcimy
Projekt "Odważny i Rozważny Nastolatek"

Projekt "Odważny i Rozważny Nastolatek"

Z dumą informujemy, iż opracowany przez Stowarzyszenie "Uąmiech Losu" projekt edukacyjny "Odważny i rozważny nastolatek" wygrał w konkursie ofert i otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację.
Projekt będzie realizowany w Gimnazjum nr 55 w okresie od 2 wrzeąnia do 29 listopada 2013 w ramach zadania publicznego "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Nasz projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów z niepełnosprawnoącią intelektualną poprzez kształtowanie u nich postaw odważnych, sprzyjających bezpieczeństwu w szkole, przeciwdziałających narastaniu agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dwudniowa wycieczka w Pieniny: (zwiedzanie zapory w Czorsztynie, Jaskini Obłazowej, przejącie przez wąwóz Homole na szczyt Wysoka), umożliwiającą zastosowanie poznanej wiedzy i umiejętnoąci w praktyce. Podczas wyjazdu uczniowie będą uczestniczyć w organizowanych zabawach integracyjnych oraz wykonywać będą zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia dla uczniów obejmują 24 godziny warsztatów:


Warsztaty dla rodziców obejmują: 3 spotkania (po 1 godzinie szkolenia każdorazowo) z zakresu przeciwdziałania patologii i uzależnieniom: szkolenie I: Alkohol, narkotyki. Widzę i reaguję. Szkolenie II: Zaburzenia jedzenia. Przyczyny i interwencja. Szkolenie III: Cztery typy zachowań. Jak kształtować postawę odważną? W ramach zajęć dla nauczycieli odbędą się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli będą prowadzone przez zewnętrzną firmę ratownictwa medycznego. Pozostałe warsztaty dla uczniów i szkolenia dla rodziców będą prowadzone przez nauczycieli, terapeutów (członków Stowarzyszenia).
Całoąć projektu zakończą warsztaty podsumowujące (4 godziny), odbywające się na terenie szkoły, zaplanowane na koniec listopada 2013 roku. Uczniowie zaprezentują wykonane albumy i wystawę zdjęć z wycieczki oraz wezmą udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie.

przygot.B. Mirocha, K.WalOdważny i rozważny nastolatek jedzie na wycieczkę

W dniach 28-29 października 2013r wszystkie klasy B i C gimnazjum oraz zespoły terapeutyczne wybrały się na dwudniową wycieczkę do Szczawnicy. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizowanego w naszym gimnazjum programu "Rozważny i odważny nastolatek". Podczas podziwiania przepięknych widoków nie próżnowaliśmy tylko wdrażaliśmy w życie zasadę "ćwiczenia czynią mistrza". W pocie czoła stosowaliśmy to wszystko co nauczyliśmy się podczas warsztatów: jak udzielać pierwszej pomocy, jak reagować na zaczepki obcych ludzi oraz jak komunikować się między sobą, aby być zrozumianym i wysłuchanym. Poznaliśmy również historie i legendy Zamku w Nidzicy i specyfikę przyrody Pienin. Aura była dla nas nader łaskawa - było pięknie, ciepło i super pod każdym względem. We wszystkim dzielnie pomagali nasi wychowawcy i nauczyciele. Na długo zapamiętamy tę wspaniałą wycieczkę.

przygot. A. Haber, K.WalOdważny i rozważny nastolatek ćwiczy umiejętności społeczne

17 października 2013 r. odbyły się kolejne warsztaty z cyklu "Odważny, rozważny nastolatek". Celem zajęć był trening umiejętności społecznych. Uczniowie ćwiczyli umiejętność autoprezentacji, precyzyjne i jasne komunikowanie się, uczyli się odczytywać pozawerbalne sposoby porozumiewania się tj. mimika, gest, postawa ciała czy intonacja głosu oraz poprawnie rozpoznawać uczucia, identyfikowali i nazywali postawy życiowe oraz demonstrowali trzy style zachowań. Uczniowie pracowali w grupach bawiąc się, trenując i przygotowując prezentację dla pozostałych uczestników zajęć. Ćwiczenia w zespołach prowadzili nauczyciele: D. Żiżka, Z. Głuszek, A. Głuszek, oraz M. Skrejko - Rygiel, która oprócz tego przeprowadziła godzinny trening asertywności dla wszystkich uczniów.

przygot. Z.Głuszek, K.WalOdważny i rozważny nastolatek umie udzielić pierwszej pomocy

10 października 2013 w gimnazjum odbyły się kolejne warsztaty przeprowadzane w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Odważny i rozważny nastolatek”. Tym razem tematyka zajęć choć trudna, była dla nas niezmiernie ciekawa i przydatna w życiu codziennym. Uczyliśmy się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty prowadziła pani ratownik medyczna Żaneta Król- Michalska. W warsztatach brali udział nie tylko uczniowie ale również nauczyciele. Uczyliśmy się jak należy prawidłowo położyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jak opatrywać różnego rodzaju rany. Najwięcej emocji wywołała jednak nauka resustytacji czyli masażu serca. Ta część warsztatów była bardzo trudna i jak mogliśmy się przekonać sami - wyczerpująca fizycznie. Warsztaty były bardzo ciekawe, wiele się z nich nauczyliśmy, a doskonałe prowadzenie zajęć przez panią ratownik pomogło nam wszystko zrozumieć i zapamiętać.

przygot. A.Haber-Stręk, K.WalOdważny i rozważny nastolatek żyje zdrowo i sportowo

W dniu 4 października 2013r. w naszej szkole odbyły się trzecie warsztaty z cyklu "Rozważny i odważny nastolatek". Tym razem zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców przez 4 godziny lekcyjne zajmowali się różnymi zagadnieniami z tej dziedziny. W tym czasie dowiedzieli się miedzy innymi: że uprawianie sportu jest bardzo dobrą i zdrową formą spędzania wolnego czasu, sprawdzili swoja wiedzę sportową rozwiązując quiz. Zajmowali się również praktycznymi aspektami dotyczącymi zdrowego odżywiania (zdrowe napoje, warzywa i owoce w codziennych posiłkach). Zajęcia prowadzili M.Łaptaś, B.Czyzycka, Ł. Józkowicz, Ł.Marszałek, A.Pryc. W trakcie zajęć nasi podopieczni dowiedzieli się również jak walczyć ze stresem. Zajęcia relaksacyjne dla uczniów i nauczycieli poprowadziła M.Skrejko-Rygiel

przygot. M.Łaptaś, K.WalRozważny nastolatek mówi stop przemocy

24 września 2013r. odbyły się warsztaty „Jak przeciwdziałać agresji i przemocy”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas od I-III gimnazjum i zespoły edukacyjno - terapeutyczne. Zajęcia trwały cztery godziny lekcyjne. Tematyka warsztatów,obejmowała zagadnienia:

Co to jest złość?
Jak dochodzi do przemocy?
Jak pomagać i jak się bronić?
Złość, agresja, przemoc W trakcie warsztatów uczniowie opracowali Zasady Przeciw Przemocy, Zasady zachowania się wobec sprawców Agresji i Przemocy oraz Zasady "Jak się bronić?".Zasady zostały wywieszone w salach lekcyjnych. Uczniowie zapoznali się z zagadnieniem złości, agresji, przemocy. Omawiane pojęcia zostały zaprezentowane w formie plakatów, scenek. Na zakończenie uczniowie stworzyli słoneczko "Formy agresji w naszej szkole". Okazało się , że najczęstszą formą przemocy z jaką spotykają się w szkole są: bicie, kopanie i plucie. Ostatnim zadaniem podsumowującym warsztaty było dokończenie przez każdego ucznia zdania na papierowym serduszku ”Aby w szkole było mniej przemocy postanawiam...". Zajęcia przygotowały i prowadziły panie Agnieszka Chludek i Magdalena Sulicka

przygot M.Sulicka, K.WalOdważny i rozważny nastolatek twórczo rozwiązuje konflikty

W poniedziałek, 16 września w ramach realizacji projektu "Odważny i rozważny nastolatek" odbyły się pierwsze warsztaty dla gimnazjalistów, które poświęcone były twórczemu rozwiązywaniu konfliktów. Celem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak zażegnać konflikt rozwiązując problem? Gimnazjaliści dowiedzieli się dlaczego rozpracowanie problemu jest lepsze od wyparcia i konfrontacji, jakie metody rozwiązywania konfliktów są najczęściej stosowane, rozpoznawali i oceniali strategie rozwiązywania konfliktów. Gościem specjalnym uczniów była pani Elżbieta Satryjan, która na co dzień pracuje w szkole jako logopeda. Tym razem jednak wystąpiła w roli mediatora, bowiem jest absolwentką studiów podyplomowych z tej dziedziny. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała o pracy i roli mediatora podczas rozwiązywania różnorodnych konfliktów. Efektem pracy każdej z klas była "serdeczna poduszka", która od tej pory będzie ważnym elementem "rozmów w cztery oczy", i tym samy ułatwi rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nastolatkami. Zdobyta w trakcie warsztatów wiedza na pewno będzie skutecznie wykorzystywana w praktyce.

przygot M.Skrejko - Rygiel, K.Wal