Razem się bawimy, razem się kształcimy
O Zespole Szkół

Kilka słów o nas


Aby obejrzeć fotografie kliknij na miniaturkę poniżej

  Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie łączący Przedszkole nr 24 Szkołę Podstawową nr 44 oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy nr 10 powstał w oparciu o kadry i bazę lokalową Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, jednej z najstarszych placówek tego typu w Polsce i najstarszą szkołę specjalną w Krakowie. W oparciu o tradycję oraz to, co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej tworzymy miejsce gdzie dzieci czują się dobrze i osiągają sukces.

Jesteśmy szkołą w której zawsze wiele się dzieje. Pracujemy niekonwencjonalnie, lekcje są ciekawe, a nasi zawsze uśmiechnięci uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach, zabawach, wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne oraz zielone szkoły. W przychylnej i pogodnej atmosferze dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki.

Od września 2011 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 istnieje również oddział Przedszkola Specjalnego, który we wrześniu 2012 roku przekształcony został w Przedszkole Samorządowe nr 24. Przyjmujemy dzieci niepełnosprawne w wieku od 3-10 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole jest miejscem przyjaznym dziecku. Stworzyliśmy miłą atmosferę połączoną z aktywnym wychowaniem, pełnym szacunku wobec dziecka i rodziców. Nasze działania edukacyjne mają na celu stworzenie dzieciom atmosfery pełnej akceptacji i umożliwiającej rozwój osobowości.